Aansprakelijkheid
digitaleweegschaal.nl heeft deze website zorgvuldig samengesteld voor haar lezers. Desondanks kan de website informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
digitaleweegschaal.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie zoals die via de website of gelinkte websites wordt verkregen.

Copyright
De inhoud van de website mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van digitaleweegschaal.nl gebruikt worden.

Privacy
De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.